Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring (uppdateras ej efter 2021M11). Månad 1980M01 - 2021M11

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-12-14
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
procent
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
Medel
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
Nej
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
Nej
SCB
PR0101AZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 503

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter