Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100. Månad 1980M01 - 2023M08

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-14
KPI-KS, index, 1980=100:
index
KPI-KS, månadsförändring, 1980=100:
procent
KPI-KS, 12-månadsförändring, 1980=100:
procent
KPI-KS, index, 1980=100:
Medel
KPI-KS, månadsförändring, 1980=100:
Medel
KPI-KS, 12-månadsförändring, 1980=100:
Medel
KPI-KS, index, 1980=100:
Nej
KPI-KS, månadsförändring, 1980=100:
Nej
KPI-KS, 12-månadsförändring, 1980=100:
Nej
KPI-KS, index, 1980=100:
Nej
KPI-KS, månadsförändring, 1980=100:
Nej
KPI-KS, 12-månadsförändring, 1980=100:
Nej
KPI-KS, index, 1980=100:
1980
KPI-KS, månadsförändring, 1980=100:
1980
KPI-KS, 12-månadsförändring, 1980=100:
1980
SCB
000005I2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 524

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns