Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex exklusive energi med fast ränta. 1987=100 (uppdateras ej efter 2021M11). Månad 1987M01 - 2021M11

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-12-14
KPIF exkl. energi, index:
index
KPIF exkl. energi, index:
Månad
KPIF exkl. energi, index:
Stock
KPIF exkl. energi, index:
Nej
KPIF exkl. energi, index:
Nej
SCB
000001PF
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1987M01 , 1987M02 , 1987M03 ,

Valda 1 Totalt 419

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000