Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex exklusive energi med fast ränta (KPIF-XE), 1987=100. Månad 1987M01 - 2023M08

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-14
KPIF exkl. energi, index, 1987=100:
index
KPIF exkl. energi, månadsförändring, 1987=100:
procent
KPIF exkl. energi, 12-månadsförändring, 1987=100:
procent
KPIF exkl. energi, index, 1987=100:
Medel
KPIF exkl. energi, månadsförändring, 1987=100:
Medel
KPIF exkl. energi, 12-månadsförändring, 1987=100:
Medel
KPIF exkl. energi, index, 1987=100:
Nej
KPIF exkl. energi, månadsförändring, 1987=100:
Nej
KPIF exkl. energi, 12-månadsförändring, 1987=100:
Nej
KPIF exkl. energi, index, 1987=100:
Nej
KPIF exkl. energi, månadsförändring, 1987=100:
Nej
KPIF exkl. energi, 12-månadsförändring, 1987=100:
Nej
KPIF exkl. energi, index, 1987=100:
1987
KPIF exkl. energi, månadsförändring, 1987=100:
1987
KPIF exkl. energi, 12-månadsförändring, 1987=100:
1987
SCB
000005HP
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1987M01 , 1987M02 , 1987M03 ,

Valda 1 Totalt 440

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns