Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100 (uppdateras ej efter 2021M11). Månad 2002M12 - 2021M11

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-12-14
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100, index:
index
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100, index:
Medel
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100, index:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100, index:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100, index:
2015
SCB
PR0101H3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002M12 , 2003M01 , 2003M02 ,

Valda 1 Totalt 228

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter