Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Harmoniserat konsumentprisindex med konstant skatt (HIKP-KS), 2015=100. Månad 2002M12 - 2023M08

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-14
HIKP-KS, index, 2015=100:
index
HIKP-KS, månadsförändring, 2015=100:
procent
HIKP-KS, 12-månadsförändring, 2015=100:
procent
HIKP-KS, index, 2015=100:
Medel
HIKP-KS, månadsförändring, 2015=100:
Medel
HIKP-KS, 12-månadsförändring, 2015=100:
Medel
HIKP-KS, index, 2015=100:
Nej
HIKP-KS, månadsförändring, 2015=100:
Nej
HIKP-KS, 12-månadsförändring, 2015=100:
Nej
HIKP-KS, index, 2015=100:
Nej
HIKP-KS, månadsförändring, 2015=100:
Nej
HIKP-KS, 12-månadsförändring, 2015=100:
Nej
HIKP-KS, index, 2015=100:
2015
HIKP-KS, månadsförändring, 2015=100:
2015
HIKP-KS, 12-månadsförändring, 2015=100:
2015
SCB
PR0101TW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002M12 , 2003M01 , 2003M02 ,

Valda 1 Totalt 249

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns