Statistikdatabasen
Prisbasbeloppet (Basbeloppet). År 1960 - 2021
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-14
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Prisbasbeloppet (Basbeloppet), kr:
kronor
Referenstid
Prisbasbeloppet (Basbeloppet), kr:
Basbeloppet i december resp år t o m 1981. Fr o m 1982 avses helt kalenderår.
Datatyp
Prisbasbeloppet (Basbeloppet), kr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Prisbasbeloppet (Basbeloppet), kr:
Nej
Säsongsrensad
Prisbasbeloppet (Basbeloppet), kr:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A1