Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Vissa intäkter efter region och verksamhetsområde. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2023-08-31
Försäljning av verksamhet till annan kommun:
tkr
Försäljning av verksamhet till regioner:
tkr
Driftbidrag från staten och statliga myndigheter, AF:
tkr
Driftbidrag från EU:
tkr
Markhyror och bidrag:
tkr
Försäljning av verksamhet till annan kommun:
Under året
Försäljning av verksamhet till regioner:
Under året
Driftbidrag från staten och statliga myndigheter, AF:
Under året
Driftbidrag från EU:
Under året
Markhyror och bidrag:
Under året
Försäljning av verksamhet till annan kommun:
Flöde
Försäljning av verksamhet till regioner:
Flöde
Driftbidrag från staten och statliga myndigheter, AF:
Flöde
Driftbidrag från EU:
Flöde
Markhyror och bidrag:
Flöde
Försäljning av verksamhet till annan kommun:
Löpande Priser
Försäljning av verksamhet till regioner:
Löpande Priser
Driftbidrag från staten och statliga myndigheter, AF:
Löpande Priser
Driftbidrag från EU:
Löpande Priser
Markhyror och bidrag:
Löpande Priser
Försäljning av verksamhet till annan kommun:
Nej
Försäljning av verksamhet till regioner:
Nej
Driftbidrag från staten och statliga myndigheter, AF:
Nej
Driftbidrag från EU:
Nej
Markhyror och bidrag:
Nej
Försäljning av verksamhet till annan kommun:
Nej
Försäljning av verksamhet till regioner:
Nej
Driftbidrag från staten och statliga myndigheter, AF:
Nej
Driftbidrag från EU:
Nej
Markhyror och bidrag:
Nej
SCB
000000ZY
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga.
För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern