Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi efter region. År 2014 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2023-08-31
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
tkr
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Under året
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Flöde
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Löpande Priser
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Nej
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Nej
SCB
0000000T
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listangrundläggande komvux, kostnad totalt för skolkommun och privata utbildningsanordnare , gymnasial komvux, kostnad totalt för skolkommun och privata utbildningsanordnare , särvux, kostnad totalt för skolkommun ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.