Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Investeringsutgifter för kommuner efter region och verksamhetsområde . År 2015 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2023-08-31
Investeringsutgifter:
tkr
Investeringsutgifter, därav entreprenader och konsulter:
tkr
Investeringsutgifter, därav maskiner och inventarier:
tkr
Investeringsutgifter, därav byggnader och mark:
tkr
Investeringsutgifter:
Under året
Investeringsutgifter, därav entreprenader och konsulter:
Under året
Investeringsutgifter, därav maskiner och inventarier:
Under året
Investeringsutgifter, därav byggnader och mark:
Under året
Investeringsutgifter:
Flöde
Investeringsutgifter, därav entreprenader och konsulter:
Flöde
Investeringsutgifter, därav maskiner och inventarier:
Flöde
Investeringsutgifter, därav byggnader och mark:
Flöde
Investeringsutgifter:
Löpande Priser
Investeringsutgifter, därav entreprenader och konsulter:
Löpande Priser
Investeringsutgifter, därav maskiner och inventarier:
Löpande Priser
Investeringsutgifter, därav byggnader och mark:
Löpande Priser
Investeringsutgifter:
Nej
Investeringsutgifter, därav entreprenader och konsulter:
Nej
Investeringsutgifter, därav maskiner och inventarier:
Nej
Investeringsutgifter, därav byggnader och mark:
Nej
Investeringsutgifter:
Nej
Investeringsutgifter, därav entreprenader och konsulter:
Nej
Investeringsutgifter, därav maskiner och inventarier:
Nej
Investeringsutgifter, därav byggnader och mark:
Nej
SCB
000002ZW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns