Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader och intäkter för kommunernas individ- och familjeomsorg. År 2014 - 2022

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Nej
2023-08-31
Kostnad eget åtagande:
tkr
Bruttokostnad:
tkr
Personalkostnad:
tkr
Försäljning av verksamhet:
tkr
Interna intäkter:
tkr
Köp av huvudverksamhet:
tkr
Kostnad eget åtagande:
Under året
Bruttokostnad:
Under året
Personalkostnad:
Under året
Försäljning av verksamhet:
Under året
Interna intäkter:
Under året
Köp av huvudverksamhet:
Under året
Kostnad eget åtagande:
Flöde
Bruttokostnad:
Flöde
Personalkostnad:
Flöde
Försäljning av verksamhet:
Flöde
Interna intäkter:
Flöde
Köp av huvudverksamhet:
Flöde
Kostnad eget åtagande:
Löpande Priser
Bruttokostnad:
Löpande Priser
Personalkostnad:
Löpande Priser
Försäljning av verksamhet:
Löpande Priser
Interna intäkter:
Löpande Priser
Köp av huvudverksamhet:
Löpande Priser
Kostnad eget åtagande:
Nej
Bruttokostnad:
Nej
Personalkostnad:
Nej
Försäljning av verksamhet:
Nej
Interna intäkter:
Nej
Köp av huvudverksamhet:
Nej
Kostnad eget åtagande:
Nej
Bruttokostnad:
Nej
Personalkostnad:
Nej
Försäljning av verksamhet:
Nej
Interna intäkter:
Nej
Köp av huvudverksamhet:
Nej
SCB
000002AC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listaninstitutionsvård för vuxna med missbruksproblem , familjehemsvård för vuxna med missbruksproblem , öppna insatser för vuxna med missbruksproblem ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.

tabellinnehåll

Kostnad eget åtagande

Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).