Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Uppgifter från driftredovisningen efter region och verksamhetsområde. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2023-08-31
Löner:
tkr
Kalkylerad personalomkostnad:
tkr
Varor mm:
tkr
Köp av huvudverksamhet:
tkr
Övriga externa kostnader:
tkr
Lämnade bidrag:
tkr
Externa lokalhyror:
tkr
Kalkylerade kapitalkostnader:
tkr
Interna lokalkostnader:
tkr
Intern köp och övriga interna kostnader:
tkr
Fördelad gemensam verksamhet, kommunnyckel:
tkr
Fördelad gemensam verksamhet, SCBnyckel:
tkr
Bruttokostnad:
tkr
Taxor och avgifter:
tkr
Externa intäkter för bostadshyror och lokalhyror:
tkr
Övriga externa intäkter:
tkr
Interna intäkter:
tkr
Bruttointäkt:
tkr
Löner:
Under året
Kalkylerad personalomkostnad:
Under året
Varor mm:
Under året
Köp av huvudverksamhet:
Under året
Övriga externa kostnader:
Under året
Lämnade bidrag:
Under året
Externa lokalhyror:
Under året
Kalkylerade kapitalkostnader:
Under året
Interna lokalkostnader:
Under året
Intern köp och övriga interna kostnader:
Under året
Fördelad gemensam verksamhet, kommunnyckel:
Under året
Fördelad gemensam verksamhet, SCBnyckel:
Under året
Bruttokostnad:
Under året
Taxor och avgifter:
Under året
Externa intäkter för bostadshyror och lokalhyror:
Under året
Övriga externa intäkter:
Under året
Interna intäkter:
Under året
Bruttointäkt:
Under året
Löner:
Flöde
Kalkylerad personalomkostnad:
Flöde
Varor mm:
Flöde
Köp av huvudverksamhet:
Flöde
Övriga externa kostnader:
Flöde
Lämnade bidrag:
Flöde
Externa lokalhyror:
Flöde
Kalkylerade kapitalkostnader:
Flöde
Interna lokalkostnader:
Flöde
Intern köp och övriga interna kostnader:
Flöde
Fördelad gemensam verksamhet, kommunnyckel:
Flöde
Fördelad gemensam verksamhet, SCBnyckel:
Flöde
Bruttokostnad:
Flöde
Taxor och avgifter:
Flöde
Externa intäkter för bostadshyror och lokalhyror:
Flöde
Övriga externa intäkter:
Flöde
Interna intäkter:
Flöde
Bruttointäkt:
Flöde
Löner:
Löpande Priser
Kalkylerad personalomkostnad:
Löpande Priser
Varor mm:
Löpande Priser
Köp av huvudverksamhet:
Löpande Priser
Övriga externa kostnader:
Löpande Priser
Lämnade bidrag:
Löpande Priser
Externa lokalhyror:
Löpande Priser
Kalkylerade kapitalkostnader:
Löpande Priser
Interna lokalkostnader:
Löpande Priser
Intern köp och övriga interna kostnader:
Löpande Priser
Fördelad gemensam verksamhet, kommunnyckel:
Löpande Priser
Fördelad gemensam verksamhet, SCBnyckel:
Löpande Priser
Bruttokostnad:
Löpande Priser
Taxor och avgifter:
Löpande Priser
Externa intäkter för bostadshyror och lokalhyror:
Löpande Priser
Övriga externa intäkter:
Löpande Priser
Interna intäkter:
Löpande Priser
Bruttointäkt:
Löpande Priser
Löner:
Nej
Kalkylerad personalomkostnad:
Nej
Varor mm:
Nej
Köp av huvudverksamhet:
Nej
Övriga externa kostnader:
Nej
Lämnade bidrag:
Nej
Externa lokalhyror:
Nej
Kalkylerade kapitalkostnader:
Nej
Interna lokalkostnader:
Nej
Intern köp och övriga interna kostnader:
Nej
Fördelad gemensam verksamhet, kommunnyckel:
Nej
Fördelad gemensam verksamhet, SCBnyckel:
Nej
Bruttokostnad:
Nej
Taxor och avgifter:
Nej
Externa intäkter för bostadshyror och lokalhyror:
Nej
Övriga externa intäkter:
Nej
Interna intäkter:
Nej
Bruttointäkt:
Nej
Löner:
Nej
Kalkylerad personalomkostnad:
Nej
Varor mm:
Nej
Köp av huvudverksamhet:
Nej
Övriga externa kostnader:
Nej
Lämnade bidrag:
Nej
Externa lokalhyror:
Nej
Kalkylerade kapitalkostnader:
Nej
Interna lokalkostnader:
Nej
Intern köp och övriga interna kostnader:
Nej
Fördelad gemensam verksamhet, kommunnyckel:
Nej
Fördelad gemensam verksamhet, SCBnyckel:
Nej
Bruttokostnad:
Nej
Taxor och avgifter:
Nej
Externa intäkter för bostadshyror och lokalhyror:
Nej
Övriga externa intäkter:
Nej
Interna intäkter:
Nej
Bruttointäkt:
Nej
SCB
000000YR
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 18

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga.
För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern