Statistikdatabasen
Offentliga förvaltningens utgivna garantier i procent av BNP. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

delsektor Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

typ av garanti Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

BNP avser siffror publicerade den 29 november 2019
Delstatlig förvaltning existerar inte i Sverige.
Kommunal förvaltning avser kommuner och regioner.
Unika garantier: En så kallad unik garanti ska vara en individuellt anpassad garanti där garantigivaren inte ska kunna göra en rimlig uppskattning av risken för att garantin ska lösas ut. Varje garanti hanteras för sig själv och erbjuds inte till flera parter. Unika garantier är kopplade till skuldinstrument såsom exempelvis lån.

Standardiserade garantier: Standardiserade garantier ges ut i ett stort antal, ofta mindre belopp, baserat på samma vilkor oavsett mottagare. Det är tre parter som är involverade: låntagaren, långivaren och den som ger ut garantin. Det är ofta inte möjligt att beräkna risken för att garantin ska falla ut för varje enskilt fall men det är möjligt att beräkna hur många, hur stor andel, som kommer att lösa ut. Exempel runt om i Europa är vissa huslån och studielån medan här i Sverige är dessa extremt små och avser garantier givna till bl.a. jordbrukare under 80- och 90-talet.

Det som inte ska ses som en garanti:
- Garantier som ingår inom EU-arbetet Framework Agreement of the European Financial Stability Facility (EFSF)
- Garantier kopplade till derivatinstrument
- Insättningsgarantier eller liknande garantisystem
- Garantier som utlöses vid extrema händelser och i samband med naturkatastrofer.
Under rubriken Aktuellt finns en metodbeskrivning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-31
Kontakt
Johan Norberg, SCB
+46 010-479 67 65
johan.norberg@scb.se

Enhet
Offentliga förvaltningens utgivna garantier:
procent
Datatyp
Offentliga förvaltningens utgivna garantier:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Offentliga förvaltningens utgivna garantier:
Nej
Säsongsrensad
Offentliga förvaltningens utgivna garantier:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002TY