Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förtätning och utglesning av tätorter, befolkning efter tätortens basår och storleksklass tätort. År 2015 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2023-03-23
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Folkmängd:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
000000S8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan200-499 , 500-999 , 1 000-1 999 ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tätorter som ligger i mer än en kommun eller län har förts på den kommun eller län där större delen av tätorten ligger. Beteckning på tätorter De tätorter som Lantmäteriet redovisar i grundläggande geodata och på allmänna kartor kan ibland skilja sig åt från SCB:s tätortsgränser. SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor. De namn som redovisas i SCB:s statistik ska därför inte betraktas som fastställda tätortsnamn, utan som beteckningar som är representativa för de inringade områdena, d.v.s. SCB:s tätort. Underlag till beteckningen är kartmaterial från Lantmäteriet. Beteckningar på ett flertal tätorter har justerats efter beslut av Lantmäteriets ortnamnsenhet. Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser. Två prickar (..) betyder att värde saknas eftersom området inte klassificeras som statistisk tätort vid tidpunkten. Basår tätortsgräns avser tidpunkt för tätortens geografiska utbredning. År avser tidpunkt för folkbokförd befolkning. Datum är den 31 december respektive år.

Basår tätortsgräns

Tätortsgräns 2015

Statistik för 2015 och 2018 kan visa mindre skillnader i folkmängd jämfört med andra tabeller över befolkning i tätorter. Skillnaden beror på olika metoder för att hantera personer som saknar uppgift om folkbokförd fastighet eller adress. Idag används en metod där personer som saknar uppgift om adress eller fastighet lokaliseras till mittkoordinat för största tätort i den kommun personen är folkbokförd i.

Tätortsgräns 2018

Statistik för 2015 och 2018 kan visa mindre skillnader i folkmängd jämfört med andra tabeller över befolkning i tätorter. Skillnaden beror på olika metoder för att hantera personer som saknar uppgift om folkbokförd fastighet eller adress. Idag används en metod där personer som saknar uppgift om adress eller fastighet lokaliseras till mittkoordinat för största tätort i den kommun personen är folkbokförd i.