Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor. År 1990 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Veronica Eklund, SCB
+46 010-479 43 41
Ja
2023-12-14
Ämne:
Enhet varierar med ämne
Ämne:
Flöde
Ämne:
Nej
Ämne:
Nej
Naturvårdsverket
0000018Q
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotala Växthusgaser (kt CO2-ekv.) , Fossil koldioxid (CO2) (kt) , Biogen koldioxid (CO2) från bränslen (kt) ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNATIONELL TOTAL (exklusive LULUCF, exklusive internationella transporter) , NATIONELL TOTAL (exklusive LULUCF, inklusive internationella transporter) , NATIONELL TOTAL (inklusive LULUCF, exklusive internationella transporter) ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. Läs mer på www.naturvardsverket.se/klimatutslapp. Där .. förekommer, detta indikerar att värdet är noll. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som till exempel ved, spannmål och träpellets. Torv räknas inte som ett biobränsle. Under 2022 läckte stora mängder fossilgas ut från gasledningarna Nord Stream 1 och 2, som ligger i svensk ekonomisk zon. Detta läckage innehöll koldioxid, metan och andra kolväten, men ingår inte i statistiken i SSD. Utsläppet av metan från Nord Stream inom svensk ekonomisk zon uppgick till nästan 209 tusen ton, vilket motsvarar mer än en fördubbling av metanutsläppen. Utsläppet av koldioxid inom svensk ekonomisk zon utgjorde bara en bråkdel av de nationella utsläppen av koldioxid (ca 0,007%).