Statistikdatabasen
Regionfullmäktigval - erhållna mandat efter regioner och parti. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

parti

Totalt 9 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Gotland är en landstingsfri kommun. Före 1998 var även Göteborg och Malmö landstingsfria kommuner. 1998 ändrades valkretsarna för landsting. Kristianstads och Malmöhus läns landsting sammanfördes med Malmö kommun till Skåne läns landsting. Jämförelse över tid kan ej göras. Göteborgs och Bohusläns landsting sammanfördes med Göteborgs kommun, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landsting till Västra Götalands läns landsting. Mullsjö och Habo kommuner fördes dock över till Jönköpings läns landsting. Jämförelse över tid kan ej göras. Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skall överföras från Västmanlands län till Uppsala län 2007-01-01.
parti
Kristdemokraterna
I 1998 års val återfinns Kristdemokratiska Samhällspartiet (tidigare Kristen Demokratisk Samling) under sitt nya namn Kristdemokraterna (Kd).
Vänsterpartiet
Från och med 1991 års val återfinns Vänsterpartiet Kommunisterna under sitt nya namn Vänsterpartiet (V).
övriga partier
Ny Demokrati redovisas under Övriga partier 1991 och 1994. För Ny Demokratis valresultat 1991 och 1994 hänvisas till publikationsserien Allmänna valen 1991 och Allmänna valen 1994.
valår
2010
Landstingsfullmäktigvalen 2011 i Västra Götalands län överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Resultaten som redovisas här avser omvalet i Västra Götalands läns landsting 2011. För resultat från det ordinarie valet 2010, se Allmänna valen 2010, del 2 (finns tillgänglig på www.scb.se).
parti
Liberalerna
I 2018 års val återfinns Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna, FP) under sitt nya namn Liberalerna (L).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-25
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Mandat i regionfullmäktige:
antal
Referenstid
Mandat i regionfullmäktige:
Valår
Datatyp
Mandat i regionfullmäktige:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Mandat i regionfullmäktige:
Nej
Säsongsrensad
Mandat i regionfullmäktige:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104C2