Statistikdatabasen
Boendeform och genomsnittlig bostadsarea per person för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, boendeform, familjetyp, utländsk/svensk bakgrund och föräldrarnas inkomstnivå. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

boendeform Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 5 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrarnas inkomstnivå

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

föräldrarnas inkomstnivå
Uppgifter för föräldrars inkomstnivå år 2014-2016 korrigerades i april 2019
föräldrarnas inkomstnivå
Uppgifter för föräldrars inkomstnivå år 2014-2016 korrigerades i april 2019
föräldrarnas inkomstnivå
uppgift saknas
Avser hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd hela året eller där registrerad inkomst saknas.
år
2019
Uppgifter om föräldrars inkomstnivå 2019 publiceras under 2021.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Genomsnittlig bostadsarea per person:
bostadsarea i kvadratmeter
Referenstid
Antal barn:
31 december respektive år
Genomsnittlig bostadsarea per person:
31 december respektive år
Datatyp
Antal barn:
Stock
Genomsnittlig bostadsarea per person:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea per person:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea per person:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000UY