Statistikdatabasen
Inkomststandard (median) för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, familjetyp och antal syskon. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 4 Valda

Sök

antal hemmaboende syskon

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I mars 2020 publicerades uppgifter om inkomststandard som beräknats med en annan modell än tidigare. Tidigare publicerade uppgifter för år 2014–2017 har reviderats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Inkomststandard (median):
medianinkomst
Totalt antal i gruppen:
medianinkomst
Referenstid
Inkomststandard (median):
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Datatyp
Inkomststandard (median):
Stock
Totalt antal i gruppen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomststandard (median):
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Säsongsrensad
Inkomststandard (median):
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004FI