Statistikdatabasen
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter region, kön och ålder. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

inkomststandard Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I mars 2020 publicerades uppgifter om inkomststandard som beräknats med en annan modell än tidigare. Tidigare publicerade uppgifter för år 2014–2017 har reviderats.
region
För personer som är bosatta i Sverige men som arbetar i ett annat land saknas i stor utsträckning arbetsinkomsten. Detta har relativt stor betydelse för statistiken i vissa gränskommuner där arbetspendling till andra nordiska länder är vanligt förekommande.
inkomststandard
uppgift saknas
Avser hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd hela året eller där registrerad inkomst saknas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
antal
Referenstid
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
31 december respektive år
Datatyp
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
Nej
Säsongsrensad
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004FH