Statistikdatabasen
Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter region, kön, ålder och andel av medianinkomsten. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

andel av medianinkomsten Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter avseende år 2014-2017 korrigerades i april 2019.
region
För personer som är bosatta i Sverige men som arbetar i ett annat land saknas i stor utsträckning arbetsinkomsten. Detta har relativt stor betydelse för statistiken i vissa gränskommuner där arbetspendling till andra nordiska länder är vanligt förekommande.
andel av medianinkomsten
uppgift saknas
Avser hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd hela året eller där registrerad inkomst saknas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen:
antal
Referenstid
Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen:
31 december respektive år
Datatyp
Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen:
Nej
Säsongsrensad
Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000031O