Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hemmaboende barn och unga 0-21 år vars föräldrar separerat under året efter region, kön och ålder. År 2015 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Nikolaus Koutakis, SCB
+46 010-479 66 65
Ja
2024-06-20
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
andel
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
antal
Totalt antal i gruppen:
antal
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
31 december respektive år
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Flöde
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Flöde
Totalt antal i gruppen:
Stock
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
SCB
000002A4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen ska uppdateras med SKL: komungruppsindelning 2023 under hösten 2024.

tabellinnehåll

Totalt antal i gruppen

Avser antal barn som i början av året hade sammanboende föräldrar.