Statistikdatabasen
Hemmaboende barn och unga 0-21 år vars föräldrar separerat under året efter kön, ålder, familjetyp, utländsk/svensk bakgrund och föräldrarnas inkomstnivå. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 4 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrarnas inkomstnivå

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

föräldrarnas inkomstnivå
Uppgifter för föräldrars inkomstnivå år 2015-2016 korrigerades i april 2019.
föräldrarnas inkomstnivå
Uppgifter för föräldrars inkomstnivå år 2015-2016 korrigerades i april 2019.
föräldrarnas inkomstnivå
Uppgifter för föräldrars inkomstnivå år 2015-2016 korrigerades i april 2019.
föräldrarnas inkomstnivå
uppgift saknas
Avser hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd hela året eller där registrerad inkomst saknas.
tabellinnehåll
Totalt antal i gruppen
Avser antal barn som i början av året hade sammanboende föräldrar.
år
2019
Uppgifter om föräldrars inkomstnivå 2019 publiceras under 2021.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
andel
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
antal
Totalt antal i gruppen:
antal
Referenstid
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
31 december respektive år
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Datatyp
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Flöde
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Flöde
Totalt antal i gruppen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000UP