Statistikdatabasen
Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, familjetyp, utländsk/svensk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

familjetyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

föräldrarnas utbildningsnivå
Utbildningsnivå avser ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år, antal:
antal
Referenstid
Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år, antal:
31 december respektive år
Datatyp
Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år, antal:
Nej
Säsongsrensad
Familjetyp för hemmaboende barn och unga 0-21 år, antal:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000UJ