Statistikdatabasen
Långsiktiga inkomster efter region, födelseregion, hushållstyp och ålder, disponibel inkomst per k.e. Period 2011-2012 - 2017-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 3 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 10 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår. Medelvärde och median avser årssnittet för den sammanlagda inkomsten under vald period.
Shorrocks Mobility Index (SMI)
Shorrocks mobilitetsindex redovisas här i procent och anger inkomströrligheten i en population genom att mäta utjämningen av inkomstspridningen när referensperioden förlängs. Indexet antar ett värde mellan 0 och 100, där noll innebär ingen rörlighet alls och 100 innebär maximal rörlighet.
Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Region
Region baseras på folkbokföringsort 31/12 respektive år. Redovisningen görs efter den dominerande förekomsten under aktuell period. Vid lika antal förekomster gäller den först förekommande.
Hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning och baseras på sammansättningen 31/12 respektive år. Redovisningen görs efter den dominerande förekomsten under aktuell period. Vid lika antal förekomster gäller den först förekommande.
Ensamstående med barn 0-19 år avser ensamstående med minst ett barn 0-19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller Annan person till någon i hushållet.
Sammanboende avser sammanboende personer som är gifta/registrerade partner alternativt sambo. Med sambo avses personer som inte är gifta/registrerade partner men boende tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Sammanboende med barn 0-19 år avser sammanboende med minst ett barn 0-19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ´´Annan person´´ till någon i hushållet.
Övriga hushåll avser hushåll som inte klassas som ensamstående eller sammanboende. Med barn avses personer 0-19 år, oavhängigt en förälder – barn – relation till någon annan person i hushållet.
Ålder
Redovisningen av ålder utgår från personernas ålder vid startåret av respektive period.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde:
medel
Median:
median
Shorrocks Mobility Index (SMI):
procent
Referenstid
Medelvärde:
År
Median:
År
Shorrocks Mobility Index (SMI):
År
Datatyp
Medelvärde:
Stock
Median:
Stock
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelvärde:
Nej
Median:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde:
Nej
Median:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001GY