Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försålda lantbruk efter region (län, riket) och andel skogsbruksvärde. År 1999 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2024-05-31
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
SCB
BO0501E2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2020 har högsta tillåtna köpeskillingen ökat från 10 miljoner kronor till 30 miljoner kronor.

tabellinnehåll

Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr

För åren 1998–2004 avses basvärdet enligt 1998 års fastighetstaxering.
För åren 2005–2007 avses taxeringsvärdet enligt 2005 års fastighetstaxering.
För åren 2008–2010 avses taxeringsvärdet enligt 2008 års fastighetstaxering.
För åren 2011–2013 avses taxeringsvärdet enligt 2011 års fastighetstaxering.
För åren 2014–2016 avses taxeringsvärdet enligt 2014 års fastighetstaxering.
För åren 2017–2019 avses taxeringsvärdet enligt 2017 års fastighetstaxering.
För åren 2020–2022 avses taxeringsvärdet enligt 2020 års fastighetstaxering.
Fr.o.m. 2023 avses taxeringsvärdet enligt 2023 års fastighetstaxering.

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde

Köpeskillingskoefficient

För åren 1998–2004 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1998 års basvärde.
För åren 2005–2007 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2005 års taxeringsvärde.
För åren 2008–2010 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2008 års taxeringsvärde.
För åren 2011–2013 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2011 års taxeringsvärde.
För åren 2014–2016 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2014 års taxeringsvärde.
För åren 2017–2019 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2017 års taxeringsvärde.
För åren 2020–2022 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2020 års taxeringsvärde.
Fr.o.m. 2023 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2023 års taxeringsvärde.
Med 'skogsbruksvärde' avses summan av värdena för skog och skog med avverkningsrestriktion samt skogsimpediment. Andelen är den procent som detta skogsbruksvärde utgör av det totala bas-/taxeringsvärdet.