Statistikdatabasen
Försålda lantbruk efter region (län, riket) och andel skogsbruksvärde. År 1999 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

andel skogsbruksvärde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med "skogsbruksvärde" avses summan av värdena för skog och skog med avverkningsrestriktion samt skogsimpediment. Andelen är den procent som detta skogsbruksvärde utgör av det totala bas-/taxeringsvärdet.
tabellinnehåll
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr
För åren 1998-2004 avses basvärdet enligt 1998 års fastighetstaxering. För åren 2005-2007 avses taxeringsvärdet enligt 2005 års fastighetstaxering. För åren 2008-2010 avses taxeringsvärdet enligt 2008 års fastighetstaxering. För åren 2011-2013 avses taxeringsvärdet enligt 2011 års fastighetstaxering. För åren 2014-2016 avses taxeringsvärdet enligt 2014 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2017 avses taxeringsvärdet enligt 2017 års fastighetstaxering.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde
Köpeskillingskoefficient
För åren 1998-2004 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1998 års basvärde. För åren 2005-2007 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2005 års taxeringsvärde. För åren 2008-2010 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2008 års taxeringsvärde. För åren 2011-2013 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2011 års taxeringsvärde. För åren 2014-2016 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2014 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2017 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2017 års taxeringsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Referenstid
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501E2