Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Årshyra per lägenhet, årshyra per kvadratmeter efter region, ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2003 - 2014

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
Ja
2015-10-01
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
kronor
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Flöde
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Flöde
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Flöde
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Flöde
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Nej
SCB
BO0406E8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan- 1940 , 1941-1950 , 1951-1960 ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan1 rum och kök , 2 rum och kök , 3 rum och kök ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

ägarkategori

I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.

ägarkategori

I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.

tabellinnehåll

Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

Genomsnittlig årshyra per kvm, kr

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per kvm, kr , nybyggår/värdeår: värdeår

Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.

tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr , nybyggår/värdeår: värdeår

Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.