To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Årshyra per lägenhet, årshyra per kvm efter region, ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall, lägenhetstyp, tabellinnehåll och år

Logotype for official statistics

Choose variables

Read more about the survey
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
Yes
2015-10-01
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
kronor
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Flow
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Flow
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Flow
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Flow
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
No
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
No
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
No
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
No
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
No
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
No
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
No
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
No
SCB
BO0406E8
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory

Selected 1 of total 4

Selected 0 of total 3

Optional variable

Selected 0 of total 4

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 2

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.- 1940 , 1941-1950 , 1951-1960 ,

Selected 0 of total 10

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1 rum och kök , 2 rum och kök , 3 rum och kök ,

Selected 0 of total 7

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Selected 1 of total 12

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150 000

Obs:

ägarkategori

I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.

ägarkategori

I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.

tabellinnehåll

Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

Genomsnittlig årshyra per kvm, kr

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per kvm, kr , nybyggår/värdeår: värdeår

Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.

tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr , nybyggår/värdeår: värdeår

Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.