Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Dödstal per 1000 av medelfolkmängden efter ålder och kön. År 2000 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-03-22
Dödstal, per 1000 av medelfolkmängden:
antal
Dödstal, per 1000 av medelfolkmängden:
Flöde
Dödstal, per 1000 av medelfolkmängden:
Nej
Dödstal, per 1000 av medelfolkmängden:
Nej
SCB
BE0101CV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga åldrar , 0 år , 1-4 år ,

Valda 0 Totalt 21

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Dödstal är ett mått som används för att jämföra dödlighet mellan olika grupper. Måttet avser antalet döda under ett år per 1 000 invånare. Dödstal beräknas som antalet avlidna i en viss ålder (ålder vid dödsfallet) i relation till folkmängdens storlek (medelfolkmängden) i denna ålder (ålder under året, det vill säga ålder 31 december). Åldersspecifika dödstal för 0-åringar beräknas som antal döda 0-åringar under året i relation till antalet levande födda under året.