Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), födelseregion och kön. Baserat på BAS. År 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2024-03-07
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
antal
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
Flöde
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
Nej
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
Nej
SCB
000006Y2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare , 0310 Soldater m.fl. ,

Valda 0 Totalt 430

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanAfrika , Asien , Europa exkl. Norden ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Nordiska inkomsttagare ingår inte i yrkesstatistiken. Statistik avseende referensår 2022 är baserad på befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) i stället för som tidigare årgångar på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Jämförelse av statistik för 2022 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet.