Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter region, sektor, yrke (SSYK 2012) och kön. År 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2024-06-18
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
procent
Antal anställda:
antal
Grundlön, 95 procent konfidensintervall:
kronor
Månadslön, 95 procent konfidensintervall:
kronor
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
antal
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
År
Antal anställda:
År
Grundlön, 95 procent konfidensintervall:
År
Månadslön, 95 procent konfidensintervall:
År
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
År
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Stock
Antal anställda:
Stock
Grundlön, 95 procent konfidensintervall:
Stock
Månadslön, 95 procent konfidensintervall:
Stock
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
Stock
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Grundlön, 95 procent konfidensintervall:
Löpande Priser
Månadslön, 95 procent konfidensintervall:
Löpande Priser
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Grundlön, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Månadslön, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Grundlön, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Månadslön, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Medlingsinstitutet
000007AQ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listanSE Riket , SE11 Stockholm , SE12 Östra Mellansverige ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0 samtliga sektorer , 1-3 offentlig sektor , 1 statlig sektor ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0000 Samtliga yrken , 0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare ,

Valda 0 Totalt 432

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke. Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65–66 i undersökningen. Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från och med 2014 klassificeras personalkategori i privat sektor (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet. För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting. År 2019 har försvarsmakten placerat alla sina anställda i Stockholms län varför de anställda där ökat mer än vanligt och anställda i andra regioner minskat mer än vanligt. Korrigering 2024-03-12: Data för 2021 och 2022 har korrigerats.

region

Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län

region

Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län

region

Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län

region

Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län

tabellinnehåll

Grundlön

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

Månadslön

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

Kvinnors lön i procent av mäns lön

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

Antal anställda

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl