To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter Utbildningsnivå SUN 2000, kön, tabellinnehåll och år

Choose variables

Read more about the survey
Håkan Swan, SCB
+46 010-479 68 04
No
2021-01-13
Genomsnittlig lön, kr:
kronor
Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr:
kronor
10:e percentilen, kr:
kronor
Undre kvartil, kr:
kronor
Median, kr:
kronor
Övre kvartil, kr:
kronor
90:e percentilen, kr:
kronor
Genomsnittlig lön, kr:
År
Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr:
År
10:e percentilen, kr:
År
Undre kvartil, kr:
År
Median, kr:
År
Övre kvartil, kr:
År
90:e percentilen, kr:
År
Genomsnittlig lön, kr:
Stock
Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr:
Stock
10:e percentilen, kr:
Stock
Undre kvartil, kr:
Stock
Median, kr:
Stock
Övre kvartil, kr:
Stock
90:e percentilen, kr:
Stock
Genomsnittlig lön, kr:
Current Prices
Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr:
Fixed Prices
10:e percentilen, kr:
Current Prices
Undre kvartil, kr:
Current Prices
Median, kr:
Current Prices
Övre kvartil, kr:
Current Prices
90:e percentilen, kr:
Current Prices
Genomsnittlig lön, kr:
No
Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr:
No
10:e percentilen, kr:
No
Undre kvartil, kr:
No
Median, kr:
No
Övre kvartil, kr:
No
90:e percentilen, kr:
No
Genomsnittlig lön, kr:
No
Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr:
No
10:e percentilen, kr:
No
Undre kvartil, kr:
No
Median, kr:
No
Övre kvartil, kr:
No
90:e percentilen, kr:
No
Medlingsinstitutet
AM0112C1
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory

Selected 1 of total 7

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.samtliga utbildningsnivåer , förgymnasial utbildning kortare än 9 år , förgymnasial utbildning 9 (10) år ,

Selected 0 of total 7

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1991 , 1992 , 1993 ,

Selected 1 of total 29

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150 000

Obs:

tabellinnehåll

Genomsnittlig lön, kr

I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

Genomsnittlig lön, kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr

Beräknad på oavrundad genomsnittlig lön och sedan avrundad till hundratal. Beräkningen är gjord med KPI Årsmedel 1980=100, fastställda tal.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

Genomsnittlig lön (2019 års penningvärde), kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

10:e percentilen, kr

I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

10:e percentilen, kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

Undre kvartil, kr

I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

Undre kvartil, kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

Median, kr

I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

Median, kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

Övre kvartil, kr

I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

Övre kvartil, kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

90:e percentilen, kr

I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa

90:e percentilen, kr

År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991–1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.