Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring. Månad 1980M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 488 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-10
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
procent
Datatyp
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), månadsförändring:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101AZ