Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal (två decimaler), 1980=100. Månad 2006M01 - 2019M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 165 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

KPI fastställs och publiceras med två decimaler från januari 2006. Efter det att KPI för en viss månad offentliggjorts, sker ett formellt fastställande av totalindextalet. Det omprövas därefter inte, och de fastställda talen gäller således när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. I tabellen anges aktuellt indextal redan innan det formellt fastställts.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-10
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
index
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
1980
Skapad datum
2019-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101D7