Industrins totala lager inom totala industrin (B+C), förändring från föregående kvartal, procent. Kvartal 2013K4 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kvartal
2019K2
Industrins lager ökade andra kvartalet 2019

Industrins totala lager ökade med 1,8 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 0,7 procent i volym. Lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 1,2 miljarder kronor och lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 3,0 miljarder kronor.

Uppgifterna för andra kvartalet 2019 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för första kvartalet 2019 reviderats ned med 0,3 miljarder kronor till en uppgång på 11,1 miljarder.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-19
Kontakt
Johan Hansson, SCB
+46 010-479 63 59
johan.hansson@scb.se

Enhet
Industrins totala lager inom totala industrin (B+C), förändring från föregående kvartal, procent:
procent
Referenstid
Industrins totala lager inom totala industrin (B+C), förändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Datatyp
Industrins totala lager inom totala industrin (B+C), förändring från föregående kvartal, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Industrins totala lager inom totala industrin (B+C), förändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Industrins totala lager inom totala industrin (B+C), förändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0602AA