Nationalräkenskaper, BNP (ENS2010), volymförändring. Kvartal 1993K1 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent , kvartal: 2019K2
Sveriges BNP ökade med 0,1 procent andra kvartalet 2019


Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,1 procent andra kvartalet 2019, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2019. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2018 ökade BNP med 1,0 procent.


Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,1 procent och offentliga konsumtionsutgifter minskade med 0,1 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Lagerinvesteringar höjde BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter andra kvartalet. Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,0 procent. Exporten var oförändrad medan importen ökade med 0,3 procent. Produktionen inom näringslivet steg med 0,2 procent säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna minskade med 0,1 procent och de tjänsteproducerande branscherna steg med 0,3 procent. Arbetsinsatsen i hela ekonomin mätt i antalet arbetade timmar ökade med 0,2 procent säsongrensat medan antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,1 procent jämfört med kvartalet innan.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-09-16
Kontakt
Mickael Kyrlis, SCB
+46 010-479 49 81
mickael.kyrlis@scb.se

Dan Frankkila, SCB
+46 010-479 41 37
Dan.Frankkila@scb.se

Enhet
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
procent
Referenstid
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Datatyp
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Ja
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103A!