Nationalräkenskaper, BNP (ENS2010), volymförändring. Kvartal 1993K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 108 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent , kvartal: 2019K4
Sveriges BNP ökade med 0,2 procent fjärde kvartalet 2019

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,2 procent fjärde kvartalet 2019, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet 2019. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2018 ökade BNP med 0,8 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,7 procent medan offentliga konsumtionsutgifter var oförändrade, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Lagerinvesteringar ökade BNP-utvecklingen med 0,2 procentenheter fjärde kvartalet. Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,4 procent. Exporten minskade med 1,7 och importen minskade med 1,2 procent. Produktionen inom näringslivet steg med 0,1 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna minskade med 0,2 medan de tjänsteproducerande branscherna steg med 0,3 procent. Arbetsinsatsen i hela ekonomin mätt i antalet arbetade timmar minskade med 0,3 procent säsongrensat. Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent jämfört med kvartalet innan.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-28
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
procent
Referenstid
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Datatyp
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Ja
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Ja
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103A!