Utsläpp till luft efter näringsgren SNI92 och ämne. År 1993 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 55 Valda

Sök

ämne Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Denna tabell uppdateras inte längre. Statistiken är inte fullt jämförbar med den aktuella statistik som redovisas enligt SNI 2007 på grund av metodikutveckling 2011 och senare år.
Utsläpp till luft enligt miljöräkenskaperna utgår från ett produktionsperspektiv och avgränsas utifrån de ekonomiska aktörernas nationalitet. Här redovisas direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Metodiken för att skatta svenska ekonomiska aktörers utsläpp utomlands och för att kompensera för utländska aktörers utsläpp i Sverige är förenklad och utgår från följande antaganden: • Svenska aktörers utsläpp från vägtransporter utomlands är lika stor som utländska aktörers utsläpp i Sverige. • Nettot av svenska aktörers utsläpp från sjötransporter och flygtransporter utomlands samt utländska aktörers utsläpp från sjötransporter och flygtransporter i Sverige motsvaras av internationell bunkring av bränslen i svenska hamnar och flygplatser. D35 el-, gas- och värmeverk: Industriellt mottryck är fördelat på SNI. För ytterligare beskrivning av statistiken se under Dokumentation på Miljöräkenskapernas produktsida.
Utsläppsvärden för år 2007 och 2008 är beräknade med vissa metodförändringar jämfört med åren 1993-2006 och därför bör viss försiktighet iakttas vid jämförelse mellan åren.
näringsgren SNI92
62 flygbolag
År 2008 ingår flygbränsle för försvaret i SNI 62 flygbolag. Tidigare år har värdet ingått i offentlig sektor.
OFF offentlig sektor
År 2008 ingår flygbränsle för försvaret i SNI 62 flygbolag. Tidigare år har värdet ingått i offentlig sektor.
ämne
co2 koldioxid
Utsläppen för koldioxid är exklusive biobränsle.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-30
Kontakt
Anders Wadeskog, SCB
+46 010-479 44 85
anders.wadeskog@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Utsläpp till luft i ton:
ton
Datatyp
Utsläpp till luft i ton:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utsläpp till luft i ton:
Nej
Säsongsrensad
Utsläpp till luft i ton:
Nej
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1301A1