Mark med täkter och gruvområden. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om mark med täkter och gruvområden fördelat på typ av täkt.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
areal i hektar
Referenstid
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
31 december respektive år.
Datatyp
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
Medel
Kalenderkorrigerad
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
Nej
Säsongsrensad
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZD