Statistikdatabasen
Mark med täkter och gruvområden. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om mark med täkter och gruvområden fördelat på typ av täkt.
Täkter och gruvområden Består av mark med täkter och gruvområden. Täkter utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling av sten, grus och sand samt torv i avsikt att nyttiggöra det uttagna materialet genom försäljning eller egen användning. Gruvområde är den mark där brytning av malmer (mineral) sker ovan eller under jord, ofta kombinerad med ett mineralberedningsverk, där malmen renas till koncentrat för vidare transport till smältverk.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
areal i hektar
Referenstid
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
31 december respektive år.
Datatyp
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
Medel
Kalenderkorrigerad
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
Nej
Säsongsrensad
Mark med täkter och gruvområden (hektar):
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZD