Skyddad natur i och omkring tätorter med fler än 10 000 invånare. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 126 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Skyddad natur i denna tabell är nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) och Kungliga nationalstadsparken.
Variablen Region visar tätortskod, tätortsnamn och kommun.
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort.
Tabellen visar samtliga tätorter med minst 10 000 invånare.
**Tätorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av tätorten ligger.
tabellinnehåll
Totalareal skyddad natur, hektar
Areal skyddad natur är yta inom tätorten och dess omland, som är skyddad som nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde. Redovisas i hektar.
Andel skyddad total areal, i procent
Andel skyddad natur är Areal skyddad natur dividerat med Totalareal tätort och omland. Redovisas i procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Totalareal skyddad natur, hektar:
hektar
Andel skyddad total areal, i procent:
procent
Landareal skyddad natur, hektar:
hektar
Andel skyddad landareal, i procent:
procent
Referenstid
Totalareal skyddad natur, hektar:
31 december
Andel skyddad total areal, i procent:
31 december
Landareal skyddad natur, hektar:
31 december
Andel skyddad landareal, i procent:
31 december
Datatyp
Totalareal skyddad natur, hektar:
Stock
Andel skyddad total areal, i procent:
Stock
Landareal skyddad natur, hektar:
Stock
Andel skyddad landareal, i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalareal skyddad natur, hektar:
Nej
Andel skyddad total areal, i procent:
Nej
Landareal skyddad natur, hektar:
Nej
Andel skyddad landareal, i procent:
Nej
Säsongsrensad
Totalareal skyddad natur, hektar:
Nej
Andel skyddad total areal, i procent:
Nej
Landareal skyddad natur, hektar:
Nej
Andel skyddad landareal, i procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004G6