Naturminnen, antal efter region. År 1991 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

år Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Naturminnen
Naturminnen är ofta punktobjekt som jätteekar, trädgrupper, flyttblock och jättegrytor. De kan även vara mycket små områden, vanligtvis mindre än 1 hektar, som växtplatser för ovanliga växter. Av det skälet redovisas endast antalet och inte arealuppgifter för denna skyddsform.
Beslut om naturminnen fattas av länsstyrelse eller kommun, med stöd av 7 kap. 10 § miljöbalken. Merparten av naturminnena är inrättade genom äldre beslut och med stöd av tidigare naturvårdslagstiftning.
region
14 Västra Götalands län
Uppgifter för Västra Götalands län 2007-2011 avser 2004 års siffror, beroende på att uppgiften om naturminnen i länet inte uppdaterades i Naturvårdsregistret.
år
2012
Den kraftiga minskningen av naturminnen från 2011 till 2012, beror på att data för Västra Götalands län då uppdaterades för första gången sedan 2004.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal naturminnen
Referenstid
Antal:
31 december
Datatyp
Antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000O9