Kungliga nationalstadsparken, areal och befolkning efter region. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Folkmängd
Uppgifter om folkmängd har hämtats från Register över totalbefolkning (RTB) samkört med Lantmäteriets fastighetsregister. Referensdatum är den 31 december aktuellt år.
Genom en ändring av naturresurslagen (NRL) år 1995 skapades en möjlighet att inrätta nationalstadsparker. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar uppföras och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Dessa regler innebär att det kan vara möjligt att uppföra ett begränsat antal nya byggnader inom befintliga bostadsområden och områden med byggnader för högre utbildning, vetenskaplig forskning, museiverksamhet, idrott och rekreation. Det är också möjligt att bygga om och anpassa byggnader efter sådana verksamheters behov. Åtgärderna ska dock utföras så att karaktären av byggnader i park bevaras. Begreppet Nationalstadspark regleras numera i 4 kap 7 § miljöbalken.
Den 1 januari 1995 inrättades den första och hittills enda nationalstadsparken, kallad Kungliga nationalstadsparken. Den omfattar området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i framförallt kommunerna Stockholm, Solna och Lidingö.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Total areal i hektar:
hektar
Areal land i hektar:
hektar
Areal vatten i hektar:
hektar
Befolkning inom parken:
antal
Befolkning inom 500 meter från parken:
antal
Befolkning inom 1000 meter från parken:
antal
Referenstid
Total areal i hektar:
31 december
Areal land i hektar:
31 december
Areal vatten i hektar:
31 december
Befolkning inom parken:
31 december
Befolkning inom 500 meter från parken:
31 december
Befolkning inom 1000 meter från parken:
31 december
Datatyp
Total areal i hektar:
Stock
Areal land i hektar:
Stock
Areal vatten i hektar:
Stock
Befolkning inom parken:
Stock
Befolkning inom 500 meter från parken:
Stock
Befolkning inom 1000 meter från parken:
Stock
Kalenderkorrigerad
Total areal i hektar:
Nej
Areal land i hektar:
Nej
Areal vatten i hektar:
Nej
Befolkning inom parken:
Nej
Befolkning inom 500 meter från parken:
Nej
Befolkning inom 1000 meter från parken:
Nej
Säsongsrensad
Total areal i hektar:
Nej
Areal land i hektar:
Nej
Areal vatten i hektar:
Nej
Befolkning inom parken:
Nej
Befolkning inom 500 meter från parken:
Nej
Befolkning inom 1000 meter från parken:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000P2