Kulturreservat, efter region. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kulturreservat
Kulturreservat får med stöd av 7 kap 9 § miljöbalken inrättas av länsstyrelse eller kommun i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Skyddsformen infördes 1 januari 1999 i och med att miljöbalken trädde i kraft. I valet mellan natur- eller kulturreservat har syftet med skyddet en avgörande betydelse. Kulturreservaten består t.ex. av miljötyperna gårdsmiljö, bymiljö, fäbod, sågverksamhälle och herrgårdsmiljö. Mer information finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.
år
Det år som avses är beslutsår för reservaten.
år
Det år som avses är beslutsår för reservaten.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Total areal i hektar:
hektar
Referenstid
Antal:
31 december
Total areal i hektar:
31 december
Datatyp
Antal:
Stock
Total areal i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Total areal i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Total areal i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000O3