Behandlat avfall efter typ av behandling och avfallsslag (uppdateras ej). Vartannat år 2004 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

behandlingstyp Markera minst ett värde

avfallsslag enligt EWC-Stat

Totalt 34 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Stora förändringar har skett mellan åren - exempelvis:
• EU:s avfallskoder ändrades delvis inför rapporteringsåret 2010 . Det innebär tex. att vissa koder togs bort och att vissa avfallsslag inkluderades under nya koder.
• Den ekonomiska näringslivsindelningen ändrades inför rapporteringsåret 2010.
• Mellan 2006 och 2008 ändrades avfallsdefinitionen när det gäller biprodukter. Det innebär att vissa typer av avfall kom att klassificeras som biprodukter och inte avfall.
Med (..) avses att uppgiften ej kan förekomma eller är borttagen av sekretesskäl. Exempel på att uppgiften ej kan förekomma kan vara att vissa avfallsslag aldrig behandlas genom rötning och kompostering eller att vissa avfallslag alltid klassificeras som farligt avfall och därav inte kan förekomma som icke-farligt avfall. Siffran noll (0) innebär att värdet har avrundats till noll, eller är noll. Metodik för att ta fram statistik skiljer sig mellan branscher, t.ex. används enkäter och anläggningars miljörapporter. I de fall branschers data återanvänds från föregående år kan värden vara lika över åren.
Data avseende 2004-2008 är hämtad från Eurostat.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-12-18
Kontakt
Louise Sörme, SCB
+46 010-479 47 92
louise.sorme@scb.se

Avfallstatistik Naturvårdsverket, Naturvårdsverket
- -
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Enhet
Behandlat avfall, farligt (ton):
ton
Behandlat avfall, icke-farligt (ton):
ton
Datatyp
Behandlat avfall, farligt (ton):
Flöde
Behandlat avfall, icke-farligt (ton):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Behandlat avfall, farligt (ton):
Nej
Behandlat avfall, icke-farligt (ton):
Nej
Säsongsrensad
Behandlat avfall, farligt (ton):
Nej
Behandlat avfall, icke-farligt (ton):
Nej
Skapad datum
2020-07-08
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000000JB