Statistikdatabasen
Tabell 3.38 - Vuxna i åldern 25–64 år efter högsta avslutade utbildning respektive inrikes/utrikes född och andelen deltagare i olika typer av informellt lärande under en 12 månaders period. År 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

utbildning/födelseland Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Med informellt lärande avses aktiviteter individen utför på egen hand med syfte att lära sig något. Aktiviteten är inte planerad i förväg och det finns ingen instruktör/handledare närvarande.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande, samtliga typer:
procent
Andel i informellt lärande, samtliga typer (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande genom familjemedlem, vän eller arbetskamrat:
procent
Andel i informellt lärande genom familj, vän eller arbetskamrat (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande genom tryckt material:
procent
Andel i informellt lärande genom tryckt material (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande genom dator:
procent
Andel i informellt lärande genom dator (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video:
procent
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, historiska platser etc:
procent
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, etc. (osäkerhetstal):
procent
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra, t.ex. bibliotek:
procent
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande, samtliga typer:
Flöde
Andel i informellt lärande, samtliga typer (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande genom familjemedlem, vän eller arbetskamrat:
Flöde
Andel i informellt lärande genom familj, vän eller arbetskamrat (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande genom tryckt material:
Flöde
Andel i informellt lärande genom tryckt material (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande genom dator:
Flöde
Andel i informellt lärande genom dator (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video:
Flöde
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, historiska platser etc:
Flöde
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, etc. (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra, t.ex. bibliotek:
Flöde
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande, samtliga typer:
Nej
Andel i informellt lärande, samtliga typer (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom familjemedlem, vän eller arbetskamrat:
Nej
Andel i informellt lärande genom familj, vän eller arbetskamrat (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom tryckt material:
Nej
Andel i informellt lärande genom tryckt material (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom dator:
Nej
Andel i informellt lärande genom dator (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video:
Nej
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, historiska platser etc:
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, etc. (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra, t.ex. bibliotek:
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande, samtliga typer:
Nej
Andel i informellt lärande, samtliga typer (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom familjemedlem, vän eller arbetskamrat:
Nej
Andel i informellt lärande genom familj, vän eller arbetskamrat (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom tryckt material:
Nej
Andel i informellt lärande genom tryckt material (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom dator:
Nej
Andel i informellt lärande genom dator (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video:
Nej
Andel i informellt lärande genom TV, radio eller video (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, historiska platser etc:
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid museer, etc. (osäkerhetstal):
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra, t.ex. bibliotek:
Nej
Andel i informellt lärande genom besök vid lärcentra (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004AO