Hushållens konsumtionsindikator, 2015=100. Månad 2000M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

ändamål Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 240 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering: 2019-01-25. Beräkningarna för Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning och alla aggregat som utgiftsposten ingår i har korrigerats för referensmånad november 2018 efter att ett fel har upptäckts.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
I samband med publiceringen av referensmånad november 2019 reviderades statistiken bakåt till och med april 2016. Detta efter en förändring i metod avseende hantering av bortfall i registerdata.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-07
Kontakt
Thorsten Holzer, SCB
+46 010-479 58 42
thorsten.holzer@scb.se

Enhet
Löpande priser:
index
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Nej
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Bastid
Löpande priser:
2010
Fasta priser:
2010
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
2010
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerad:
2010
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerad:
2010
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0101AG