Folkmängden den 1 november efter ålder, kön och år
2020 2021 2022
21 år
män 64 915 60 695 58 784