Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Medianålder för studerande och examinerade i yrkeshögskolan efter kön, studietakt, studieform och examenstyp. År 2005 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Evalena Andersson, SCB
+46 010-479 61 50
Ja
2023-03-23
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
median
Medianålder för studerande:
median
Medianålder för examinerade:
median
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
År
Medianålder för studerande:
År
Medianålder för examinerade:
År
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
Stock
Medianålder för studerande:
Stock
Medianålder för examinerade:
Stock
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
Nej
Medianålder för studerande:
Nej
Medianålder för examinerade:
Nej
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
Nej
Medianålder för studerande:
Nej
Medianålder för examinerade:
Nej
SCB
000002Z2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen. Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år. Till exempel så avser studerande 2017 samtliga som studerade på utbildningsomgångar som pågick 2017. Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår. Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.
Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.
För examinerade finns en eftersläpning i statistiken på grund av sena kompletteringar. Uppgifter för det senaste referensåret redovisas därför i november.
Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen. En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Medianålder beräknas endast om det finns minst tre personer i varje cell.