Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Examinerade, fullföljare och avhoppare i yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning, nationell bakgrund och studieform År 2016 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Evalena Andersson, SCB
+46 010-479 61 50
Ja
2022-11-16
Antal examinerade:
antal
Antal fullföljare:
antal
Antal avhoppare:
antal
Examensgrad:
procent
Andel fullföljare:
procent
Andel avhoppare:
procent
Antal examinerade:
År
Antal fullföljare:
År
Antal avhoppare:
År
Examensgrad:
År
Andel fullföljare:
År
Andel avhoppare:
År
Antal examinerade:
Stock
Antal fullföljare:
Stock
Antal avhoppare:
Stock
Examensgrad:
Stock
Andel fullföljare:
Stock
Andel avhoppare:
Stock
Antal examinerade:
Nej
Antal fullföljare:
Nej
Antal avhoppare:
Nej
Examensgrad:
Nej
Andel fullföljare:
Nej
Andel avhoppare:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Antal fullföljare:
Nej
Antal avhoppare:
Nej
Examensgrad:
Nej
Andel fullföljare:
Nej
Andel avhoppare:
Nej
SCB
00000503
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen. Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.
För examinerade finns en eftersläpning i statistiken på grund av sena kompletteringar. Uppgifter för det senaste referensåret redovisas därför i november.
Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen. En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Fullföljare avser antagna som inte är examinerade, men som finns med på sista studerandelistan med rekvisition och som inte har något avbrottsdatum. De får heller inte ha en uppehållsperiod som sträcker sig längre än dagen innan utbildningsomgångens slutdatum. En del fullföljare kompletterar senare och kan då flyttas till examinerade, förutsatt att utbildningen ger examen. Med avhoppare avses antagna som inte är examinerade eller fullföljare.