Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Studerande och examinerade i yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning och ålder. År 2005 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Evalena Andersson, SCB
+46 010-479 61 50
Ja
2023-03-23
Antal antagna som påbörjat studier:
antal
Antal studerande:
antal
Antal examinerade:
antal
Examensgrad:
procent
Antal antagna som påbörjat studier:
År
Antal studerande:
År
Antal examinerade:
År
Examensgrad:
År
Antal antagna som påbörjat studier:
Stock
Antal studerande:
Stock
Antal examinerade:
Stock
Examensgrad:
Stock
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Examensgrad:
Nej
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Examensgrad:
Nej
SCB
000004ZL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotalt , -24 år , 25-29 år ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen. Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år. Till exempel så avser studerande 2017 samtliga som studerade på utbildningsomgångar som pågick 2017. Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår. Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.
Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.
För examinerade finns en eftersläpning i statistiken på grund av sena kompletteringar. Uppgifter för det senaste referensåret redovisas därför i november.
Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen. En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på klassifikationen SUN 2020.