Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Medianålder för sökande till yrkeshögskolan efter kön, studietakt, studieform och utbildningens längd. År 2014 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Anna Gärdqvist, SCB
+46 010-479 65 45
Ja
2023-03-23
Medianålder sökande:
median
Medianålder behöriga sökande:
median
Medianålder antagna vid start:
median
Medianålder sökande:
År
Medianålder behöriga sökande:
År
Medianålder antagna vid start:
År
Medianålder sökande:
Stock
Medianålder behöriga sökande:
Stock
Medianålder antagna vid start:
Stock
Medianålder sökande:
Nej
Medianålder behöriga sökande:
Nej
Medianålder antagna vid start:
Nej
Medianålder sökande:
Nej
Medianålder behöriga sökande:
Nej
Medianålder antagna vid start:
Nej
SCB
000002YR
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Minst 0,5 år mindre än 1 år , Minst 1 år mindre än 1,5 år ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015. För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

• Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
• Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Statistiken över antal sökande, antal behöriga sökande och antal antagna vid start är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.
Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start.
För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen. Medianålder beräknas endast om det finns minst tre personer i varje cell.