Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sökande per plats till yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning, region, studietakt, studieform och utbildningslängd. År 2014 - 2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Anna Gärdqvist, SCB
+46 010-479 65 45
Ja
2022-03-24
Antal ansökningar:
antal
Antal sökande:
antal
Antal behöriga sökande:
antal
Antal platser:
antal
Antal sökande per plats:
antal
Antal behöriga sökande per plats:
antal
Antal antagna vid start:
antal
Antal ansökningar:
År
Antal sökande:
År
Antal behöriga sökande:
År
Antal platser:
År
Antal sökande per plats:
År
Antal behöriga sökande per plats:
År
Antal antagna vid start:
År
Antal ansökningar:
Stock
Antal sökande:
Stock
Antal behöriga sökande:
Stock
Antal platser:
Stock
Antal sökande per plats:
Stock
Antal behöriga sökande per plats:
Stock
Antal antagna vid start:
Stock
Antal ansökningar:
Nej
Antal sökande:
Ja
Antal behöriga sökande:
Nej
Antal platser:
Nej
Antal sökande per plats:
Nej
Antal behöriga sökande per plats:
Nej
Antal antagna vid start:
Nej
Antal ansökningar:
Nej
Antal sökande:
Nej
Antal behöriga sökande:
Nej
Antal platser:
Nej
Antal sökande per plats:
Nej
Antal behöriga sökande per plats:
Nej
Antal antagna vid start:
Nej
SCB
000002VG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Minst 0,5 år mindre än 1 år , Minst 1 år mindre än 1,5 år ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015. För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

• Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
• Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Statistiken över antal sökande, antal behöriga sökande och antal antagna vid start är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.
Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start.
Antal ansökningar avser samtliga ansökningar som kommit in till utbildningsanordnare. Varje ansökan räknas en gång.

Antal platser avser antalet beviljade platser på de utbildningsomgångar som avses i det aktuella uttaget.
Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2020. För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen. Endast totaler redovisas för län och FA-region för referensår 2020 och 2021.